Provoz škol a školských zařízení od 27.2.2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č.200 se od 27. 2. 2021 od 00:00 hodin do 21. 3. 2021 do 23:59 hodin omezuje provoz škol a školských zařízení  tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků v MŠ, ZŠ  a ŠD podle paragrafů 4, 5 a 8 tohoto usnesení. Znamená to, že všechny součásti  příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola, Božice zůstanou pro děti a žáky v tomto období uzavřené a vzdělávání  bude poskytováno pouze distančním způsobem.                                               

Úplné znění Usnesení vlády ČR č.200 a Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021, které jsme dnes obdrželi obvyklým způsobem z MŠMT do datové schránky školy přikládám.

                                                                                                                Jan Peterka, ředitel školy