Provoz škol a školských zařízení od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021.

V období od 22. 3. 2021 do 28. 3. 2021 pro oblast  školství  platí i nadále  stejná  protiepidemická opatření  vlády.  Znamená to, že všechny  součásti  příspěvkové organizace  Základní škola a mateřská škola, Božice zůstanou pro děti a žáky v tomto období uzavřené a vzdělávání  bude poskytováno pouze distančním způsobem.                                                                                                                         Úplné znění   Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021 do 28. března 2021, které jsme  obdrželi  z MŠMT do datové schránky školy přikládám.

                                                                                                                Jan Peterka, ředitel školy