Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021.

Na základě nových informací o provozu škol od 3. 5. 2021 se na ZŠ a MŠ, Božice, PO mění pouze frekvence povinného testování pro děti, žáky a zaměstnance, a to jedenkrát týdně vždy v pondělí resp. v den příchodu do zařízení. Nadále pokračujeme v nastaveném režimu ( v MŠ pouze děti předškolního věku a v ZŠ rotační prezenční výuka tříd prvního stupně).

                                                                                                                                      Jan Peterka, ředitel školy