Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021.

Podle aktuálních informací z MŠMT se od 10. 5. 2021 provoz na ZŠ a MŠ, Božice, příspěvková organizace změní  takto :

  • do všech tříd mateřské školy se opět vrátí všechny přihlášené děti
  • prezenční výuka na I.stupni základní školy pokračuje v nastaveném režimu
  • na II.stupni základní školy bude opět možná osobní přítomnost žáků ve výuce ve stejném režimu, jako na prvním stupni. Dne 10. 5. 2021 nastoupí žáci tříd VII.A, VIII. a IX a o týden později  17. 5. 2021 žáci tříd VI. a VII.B. Dále platí nastavená hygienická opatření : povinné nošení  ochrany nosu a úst, testování  žáků i zaměstnanců, dodržování homogenních skupin a minimalizace kontaktů mezi žáky různých tříd.

Žákům, kteří se stravují  ve školní jídelně připomínám, aby si včas domluvili obědy.                                     

Text informace z MŠMT je v příloze.

                                                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy