Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021.

Podle  informací z MŠMT se od 17. 5. 2021 provoz na ZŠ a MŠ, Božice, příspěvková organizace změní  takto :

 

  • výuka na I.stupni základní školy bude probíhat za přítomnosti všech žáků bez rotací
  • na II.stupni  bude možná osobní přítomnost  ve výuce u žáků  tříd VI. a VII.B
  • školní družina bude otevřena pro všechny přihlášené žáky v původních odděleních včetně ranního oddělení  bez povinnosti dodržení homogenních oddělení a skupin
  • mateřská škola pokračuje ve stejném režimu jako tento týden
  • dále platí nastavená hygienická opatření :  povinné nošení  ochrany nosu a úst, testování  žáků i zaměstnanců .

   Text informace z MŠMT je v příloze.

                                                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy