Oznámení o konání voleb do školské rady.

         Volby do školské rady, kterou zřizuje rozhodnutím rady obce Božice zřizovatel Základní školy a mateřské školy, Božice, příspěvkové organizace, na jednání ze dne 10.11.2005, se uskuteční v pondělí dne 7. června 2021 v době od 11:00 do 16:00 hodin v budově Základní školy Božice č.p. 393(pro zákonné zástupce) a   v době od 11:00 do 13:00 hodin v učebně č. 38  (pro pedagogické pracovníky školy).

Rozhodnutím RO Božice byl stanoven počet členů školské rady na tři (jeden zástupce jmenovaný zřizovatelem, jeden zástupce zvolený ve volbách z kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků ZŠ a jeden zástupce zvolený ve volbách z kandidátů pedagogických pracovníků školy).

RO Božice na svém jednání též schválila volební řád pro volby do školské rady (viz příloha).

Volby proběhnou tajným hlasováním, volič obdrží při vstupu do volební místnosti kandidátní listinu, kde zakroužkuje jednoho kandidáta.