Zahájení školního roku 2021/2022

    ZŠ Božice oznamuje svým žákům a jejich zákonným zástupcům, že zahájení nového školního roku bude ve středu 1.9.2021 v obvyklém čase 7:30 hodin pro žáky II. až IX. ročníku. Školní budova bude otevřena pro žáky školy od 7:10 hodin a vstup žáků do školní budovy bude regulován pokyny pedagogických dozorů.

     Žáci 1. třídy, s předpokládaným doprovodem zákonných zástupců, se shromáždí před budovou obecního úřadu Božice v 8:00 hodin. V budově obecního úřadu pro ně proběhne slavnostní zahájení školního roku, otestování žáků 1. třídy, v ZŠ pak mohou bez doprovodu, jen s paní učitelkou Miriam Kočí, nahlédnout do své třídy. Ukončení prvního školního dne v cca 10:00 h. S sebou: školní tašku, přezůvky a všichni, co se zúčastní, ochranný prostředek dýchacích cest.

     Po vstupu do školní budovy proběhne plánované preventivní screeningové testování žáků na covid-19 neinvazivními antigenními testy pro samoodběr, které známe už z konce minulého školního roku. Dalšími termíny pro testování jsou pondělí 6. září a čtvrtek 9. září 2021. Podle výsledků testování mohou následovat další opatření. Testování nepodstupují žáci, kteří splňují lhůtu nejméně 14 dnů po dokončeném očkování proti onemocnění covid-19 nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (ve lhůtě do 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19) a také ti, kteří mají platný negativní výsledek otestování z odběrového místa zdravotnického zařízení. Všechny tyto informace, které jsou důležité pro posouzení postupu při testování ve škole, je třeba prokazatelně doložit třídnímu učiteli, resp. jinému pedagogickému pracovníkovi školy. V případě pozitivního výsledku testu následuje scénář stejný, který známe z jarních měsíců (informování zákonných zástupců, opuštění školní budovy, kontrolní PCR test ve zdravotnickém zařízení).  Pro pobyt ve školních zařízeních platí od 1. 9. 2021 také pravidla pro ochranu dýchacích cest, která jsou stejná s těmi z konce školního roku minulého (ve společných prostorách nosíme všichni, ve třídách usazeni a při konzumaci potravin ve školní jídelně nemusíme). Přibyla však nová možnost, která umožňuje žákům netestovaným účast na vzdělávání, ale s povinností použití ochrany dýchacích cest také ve třídě.

       Další důležité informace dostanou žáci ve škole od svých pedagogů.  První dva dny nového školního roku končí organizovaná činnost ve třídách pro žáky I. stupně v 11:10 hodin a pro žáky II.stupně ve 12:05 hodin.

       Ve školním roce 2021/2022 se provoz ve školách a školních zařízeních bude určitě řídit mnoha doporučeními a nařízeními ze strany ministerstev školství a zdravotnictví. Budeme společně věřit, že jejich poctivým dodržováním se nám podaří vzdělávání žáků udržet co nejdéle v podobě, která nám všem vyhovuje nejvíce, to znamená prezenční.                                   

       První den si všichni žáci s sebou přinesou školní tašku, 2 ks roušek (cesta do školy prostředky veřejné dopravy, pobyt ve vnitřních prostotách staveb), přezůvky, poznámkový sešit a svačinu. Od prvního školního dne budou v provozu i školní družina a školní jídelna.

                                                                                                                         Jan Peterka, ředitel školy