Nové číslo bankovního účtu pro platbu stravného

Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace oznamuje, že s účinností od 2. března 2022 dochází ke změně bankovního účtu.

Pro veškerý platební styk používejte bankovní účet 304609878/0300 vedený u ČSOB, a.s., variabilní symbol zůstává stejný.

Kartičky pro platbu stravného s novým číslem bankovního účtu obdrží děti po jarních prázdninách v ZŠ.