Mimořádný zápis podle zákona č.67/2022 pro cizince.

V souladu s § 2 odst.5  zákona č.67/2022 vyhlašuje ZŠ a MŠ, Božice, příspěvková organizace mimořádný zápis na pondělí 13. 6. 2022.

Zápis se uskuteční  od 12:00 hodin do 14:00 hodin v ředitelně budovy ZŠ.

(Zákonný zástupce dítěte předloží tyto  potřebné doklady : doklady totožnosti dítěte i zákonného zástupce a doklad o místě pobytu).

                                                                                                        Mgr. Jan Peterka