Zaměstnanci ZŠ Božice

 • Mgr. Jan Peterka  - ředitel školy
 • Předměty, které učitel vyučuje - Fyzika, Chemie, Přírodopis
 • …………………………………………………………………………………………….
 • PaeDr. Růžena Baráková – zástupce ředitele
 • Předměty, které učitel vyučuje : Anglický jazyk, Matematika
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Lada Glacová - třídní učitel: I. A
 • Předměty, které učitel vyučuje: Český jazyk, Hudební výchova, Matematika, Pracovní činnosti, Prvouka, Tělesná výchova, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Marie Hahnová
 • Předměty, které učitel vyučuje – Matematika
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Tamara Juřicová - třídní učitel: IX. A
 • Předměty, které učitel vyučuje -  Cvičení z Českého jazyka, Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Hana Klinerová
 • Předměty, které učitel vyučuje - Český jazyk, Občanská výchova, Rodinná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Miriam Kočí - třídní učitel: II. B
 • Předměty, které učitel vyučuje - Český jazyk, Hudební výchova, Matematika, Pracovní činnosti, Prvouka, Tělesná výchova, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Hana Koledová - třídní učitel: VIII. A
 • Předměty, které učitel vyučuje - Anglický jazyk, Český jazyk
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Přemysl Kratochvíl - třídní učitel: V. A
 • Předměty, které učitel vyučuje - Fyzika, Pracovní činnosti, Přírodopis, Tělesná výchova, Vlastivěda
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Petra Polínková - třídní učitel: VI. A, školní metodik prevence, výchovný poradce
 • Předměty, které učitel vyučuje - Německý jazyk, Občanská výchova, Pracovní činnosti, Rodinná výchova, Tělesná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Ing. Zuzana Ralenovská - třídní učitel: III. A
 • Předměty, které učitel vyučuje - Anglický jazyk, Český jazyk, Hudební výchova, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Dagmar Szabóová - třídní učitel: II. A
 • Předměty, které učitel vyučuje: Český jazyk, Hudební výchova, Matematika, Pracovní činnosti, Prvouka, Tělesná výchova, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Lada Vaváková - Třídní učitel: IV. B
 • Předměty, které učitel vyučuje - Anglický jazyk, Český jazyk, Hudební výchova, Matematika, Přírodověda, Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Naděžda Vidová - třídní učitel: VII. A
 • Předměty, které učitel vyučuje - Dějepis, Německý jazyk, Rodinná výchova, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Alena Vorlická - třídní učitel: IV. A
 • Předměty, které učitel vyučuje -
 • Český jazyk, Hudební výchova, Matematika, Pracovní činnosti, Přírodověda, Tělesná výchova, Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. David Zejda - ICT koordinátor
 • Předměty, které učitel vyučuje - Anglický jazyk, Fyzika, Informatika, Konverzace v anglickém jazyce, Pracovní činnosti, Zeměpis
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Mgr. Ivana Žlabová
 • Předměty, které učitel vyučuje - Pracovní činnosti, Přírodověda, Tělesná výchova, Výtvarná výchova
 • ……………………………………………………………………………………………..
 • Jitka Nováková, Dis., BA (HONS) - vychovatelka (Školní družina 1)
 • ……………………………………………………………………………………..
 • Bc. Jitka Hanzlíková, Dis.- vychovatelka (Školní družina 2)
 • ………………………………………………………………………………………
 • Aneta Louštilová - vychovatelka (Školní družina 3)

 • ………………………………………………………………………………………
 •