Název projektu: Úspěšné vzdělávání všech

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.  

Registrační číslo:CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005758
Datum zahájení: 1. 6. 2017
Datum ukončení: 31. 5. 2019
Celková výše finanční podpory: 1 145 150,00