Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontakt:

IBEQ s.r.o.

Jana Antošová

Adresa pro doručování : Leska Horní 19, 669 02, Znojmo

e-mail: ibeqsro@gmail.com

tel.: 605 407 031