Zápis do I. a II. mateřské školy

Dne 9.května 2019 proběhne v jednotlivých MŠ zápis dětí do školky v čase od 9.00 - 12:00 hodin. K zápisu se mohou dostavit děti, které v letošním roce dovršily nebo dovrší 3 let. Zákonný zástupce sebou přinese rodný list dítěte.