Platba obědů na září 2019

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.00 do 11.15 hod.

Od 2. září se upravuje cena obědů:    strávníci       7 až 10 let         Kč     23,00

                                                             strávníci     11 až 14 let        Kč     26,00

                                                             strávníci      15 a více            Kč     27,00

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují

věku určeného vyhláškou.

Obědy se odhlašuji nejpozději do 7.00 hod., později nelze.