Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků ZŠ a MŠ, Božice, PO.

Z informací ve sdělovacích prostředcích je Vám určitě známa situace kolem tvorby rozpočtu na rok 2020 a také diskuze kolem růstu platů zaměstnanců ve školství.                                                                

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství už delší dobu veřejně hovoří o stávkové pohotovosti a v poslední době i o stávce, kterou vyhlásil na středu 6.listopadu 2019. Podrobnější  informace k této záležitosti zaslal i ředitelům škol v pátek v poledne dne 1.11.2019 a snad  také předsedům jednotlivých odborových organizací. V těchto materiálech je výzva k zakládání stávkových výborů , k připojení se ke stávce a také další podrobnější informace o postupu při organizaci stávky.                                                                                                                                                     

V pátek dne 1.11.2019 mi bylo předsedkyní ZOOS  na naší škole oficiálně oznámeno, že se ke stávce připojí i zaměstnanci naší příspěvkové organizace. Aby bylo možné odpovědně rozhodnout o tom, zda bude provoz na naší příspěvkové organizace v den stávky probíhat bez omezení, s omezením nebo bude přerušen je třeba mít přesnou informaci o  zaměstnancích, kteří  se do stávky zapojí a tuto informaci zatím k dispozici nemám. V pokynech k postupu při organizaci stávky je doporučení pro stávkový výbor předat zaměstnavateli tuto informaci alespoň den předem, t.j nejpozději 5.11.2019 před vyučováním. Do té doby je třeba počítat se všemi výše uvedenými variantami řešení.

                                                                                                           Mgr. Jan Peterka, ředitel školy