Platby na měsíc březen.

 I. - IV.       462    Kč    

V. - VIII.    528   Kč

 IX.             550   Kč

Platbu posílejte na účet 4211288161/6800 pod variabilním symbolem, který jste obdrželi.