Stravné na měsíc duben 2020

I.       -        IV.      třída        399,00   Kč

V.       -        VIII.   třída       456,00   Kč

 IX.       -               třída       475,00   Kč

Stravné zaplaťte nejpozději do 20. 3. 2020 na účet č. 4211288161/6800

pod variabilním symbolem, který jste obdrželi.