Mimořádné opatření

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které zakazuje s účinností od 11.3.2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách, budou žákům zadávány úkoly z hlavních vyučovacích předmětů prostřednictvím portálu www.iskola.cz.

Prosíme rodiče, aby dohlíželi na plnění úkolů svých dětí během mimořádného opatření, aby žáci po ukončení tohoto stavu co nejsnadněji navázali na dosavadní práci a zvládli předepsané učivo svého ročníku.