Opatření školy

Rada obce Božice dne 13. 3.2020 rozhodla o uzavření všech tříd mateřské školy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Božice, PO s účinností od pondělí 16.3.2020.

S platností od 13. 3.2020 se uzavírá také tělocvična na ZŠ Božice.

 

                                                                                                  Jan Peterka, ředitel školy