Informace

K četným dotazům rodičovské veřejnosti na postup při placení stravného a školní družiny v této mimořádné situaci, kdy z důvodu šíření virového onemocnění Covid-19 byly rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ke dni 11.3.2020 uzavřeny školy.                                          

Už při nastavování pravidel pro bezhotovostní platby bylo zdůrazněno, že přeplatky budou vyúčtovány jednou za rok na konci měsíce června a budou zaslány zpět na účet plátce. Rodiče mohou poplatky platit dle svých finančních možností (každý měsíc nebo úhrnně za pololetí či celý školní rok) a důležité je především to, aby nevznikla prodleva v platbách a tím dluh. Připomínám jen, že platby se uskutečňují na daný měsíc předem přesně podle provozního řádu. V této situaci to znamená, že při řádném zaplacení poplatků za měsíc březen vznikl přeplatek za tento měsíc, který by ale nemusel pokrýt potřebu na další měsíc, ve kterém bude provoz škol zase obnoven. Kdy se znovu vrátíme do škol dnes nikdo přesně neví a tak apeluji na rodiče, aby včasným zaplacením poplatků předešli nepříjemné situaci.   Stejné pravidlo i doporučení platí pro rodiče dětí předškolního věku na poplatky v MŠ, které byly ze stejného důvodu uzavřeny k 16.3.2020 rozhodnutím zřizovatele tj. Obce Božice.   Děkuji.

                                                                            Jan Peterka, ředitel školy