Obnovení provozu v mateřské škole.

Základní škola a mateřská škola, Božice, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem v pondělí dne 4.5.2020 obnovuje provoz ve všech třídách mateřské školy v plném rozsahu za předpokladu dostatečného zájmu ze strany zákonných zástupců a také dodržení všech bezpečnostních opatření nařízených vládou ČR v souvislosti s rizikem nákazy Covid-19 .                                                               

V případě, že zájem ze strany zákonných zástupců bude výrazně nižší, než je ekonomicky únosné pro udržení provozu ve všech třídách mateřské školy, je možné, že budou otevřeny jen některé  třídy. Proto žádám zákonné zástupce dětí, aby co nejdříve informovali pedagogické pracovníky své třídy v MŠ o nástupu svého dítěte do MŠ (nejlépe pomocí e-mailových kontaktních adres, které jsou uvedeny na stránkách školy) a sledovali webové stránky školy, kde bude  upřesněna informace o otevření tříd mateřské školy.                                                                                                                              

Z hlediska  nutnosti  dodržování zásad hygieny stále platí, že nošení roušky nebo jiného krytí úst a nosu (šála, šátek, atd) je stále povinné a týká se i dětí v mateřské škole. Proto je nutné, aby zákonní zástupci vybavili své dítě dostatečným množstvím roušek, šátků, látkových tunelů atd.  Z hlediska minimalizace možností šíření nákazy je třeba, aby dítě do MŠ doprovázel  minimální počet odpovědných osob. 

                                                                                                                 Jan Peterka, ředitel školy