Zápis do MŠ.

V letošním roce se zápisy do mateřské školy s ohledem k mimořádné situaci uskuteční v režimu upraveném „Opatřením k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 .

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí dne 12.5.2020,od 8:00 h do 11:00 h .v jednotlivých třídách mateřské školy.

Přílohami žádosti o přijetí budou :                                                                                                             - kopie rodného listu dítěte

- doložení řádného očkování dítěte (čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování , viz vzor v závěru textu a doložení kopie očkovacího průkazu)

 Zákonní zástupci přinesou doklady v obálce a v mateřské škole pouze předají paní učitelce.

                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy