Informace pro rodiče

Dnes v pondělí 4.5.2020 ráno byly do datové schránky školy doručeny slibované materiály, které nám metodicky pomohou při znovuobnovení provozu škol a školských zařízení, pro jednotlivé skupiny dětí resp. žáků, podle ministerstvem stanoveného časového harmonogramu uvedeného v „Návrhu na uvolnění škol a školských zařízení“. Především v oblasti dodržování přísných požadavků na hygienu a bezpečnost zdraví a také komunikace mezi školou, školským zařízením a zákonným zástupcem jsou tyto materiály velmi potřebnou pomůckou, především pro nás, zaměstnance ve školství.                                     

Velmi doporučuji zákonným zástupcům dětí a žáků, aby se s těmito materiály podrobně seznámili, aby naše budoucí spolupráce probíhala hladce a s porozuměním.                                                                

U věkové kategorie dětí předškolního věku už chybí ze strany vlády dořešit jen nejasnosti, které se týkají nároku na tzv. ošetřovné při znovuotevření školského zařízení pro děti předškolního věku.                                     

Zákonné zástupce žáků IX. ročníku žádám, aby si pečlivě přečetli manuál s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku2019/2020“. Pro ty zájemce o nepovinnou výuku žáků IX. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy upozorňuji (na straně 6 manuálu v odstavci „Co připravit před znovuotevřením školy“) na termín 7.5.2020, do kterého jsou povinni vyjádřit zájem o docházku do školy, aby bylo možné činnost  naplánovat. Protože termín 7.5.2020 je na podrobnější plánování dost pozdní (následuje státní svátek a potom víkend), budeme počítat s tím, že pro zájemce bude výuka zahájena v pondělí dne 11.5.2020 v obvyklou dobu 7:30 hodin. Žáci přijdou do školy vybaveni dostatečným počtem ochranných roušek a zákonným zástupcem podepsaným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Svůj zájem prosím potvrďte přímo mě na školním e-mailu : info@zsbozice.cz .

 Děkuji

                                                                                                                  Jan Peterka, ředitel školy