Informace MŠMT k ochraně zdraví a provozu ZŠ do konce školního roku