Informace MŠMT k provozu MŠ v období do konce školního roku