Informace k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Při hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 budeme postupovat podle  Vyhlášky MŠMT č.211/2020 a k ní vydaného manuálu.                                                                                                 

Ve stručnosti to znamená, že hodnocení bude vycházet především z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí do 11.3.2020. Pokud takových podkladů bude málo, podpůrně bude využito podkladů pro hodnocení získaných za první pololetí školního roku 2019/2020 a také podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku.                                                    

V nejbližší době se na iškole objeví návrh průběžných známek, které s využitím všech doporučených podkladů vyučující předmětů zveřejní zákonným zástupcům. U přihlášených žáků I. stupně vznikne ještě možnost získat další podklady ke klasifikaci od 25.5.2020 a v případě ostatních žáků je to prostor ke komunikaci zákonného zástupce se školou o možnostech, jak klasifikaci uzavřít .

 

                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy