Přesun školní agendy z iskola.cz na skolaonline.cz

Během prvních 14 dní se přesouvá školní agenda ZŠ Božice z iskola.cz na skolaonline.cz

Dostupnost iskoly zaniká 1.10.2020.

V průběhu září budete blíže informováni.