Úprava organizace vzdělávání na ZŠ Božice v souvislosti s opatřeními vlády.

V souvislosti s opatřeními vlády, viz „Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19“, upravujeme výuku na 2.stupni následujícím způsobem.          

Od pondělí 12.10.2020 do pátku 16.10.2020 budou distančně vzdělávány třídy VI. a VII.B, v následujícím týdnu od 19.10.2020 do pátku 23.10.2020 budou takto vzdělávány třídy VII.A a VIII. Toto opatření je zatím vypsáno na 14 dní a podle epidemiologické situace budeme očekávat další opatření od 2.11.2020. V týdnu od 26.10.2020 do 30.10.2020 budou všichni žáci základní školy doma bez vzdělávací povinnosti, protože podle usnesení vlády je ve dnech 26.10.2020 a 27.10.2020 zakázána osobní přítomnost  žáků ve škole, den 28.10.2020 je státní svátek  a ve čtvrtek 29.10.2020 a pátek 30.10.2020 jsou podzimní prázdniny.                            

                                                                                                                          Jan Peterka