Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19.

Opatřením vlády ze dne 13. října 2020 č.j. MSMT-39443/2020-2 se s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) u 1. a 2. stupně základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. U středisek volného času a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol na vzdělávání. Na tyto dny jsou stanoveny dny volna. Během tohoto uzavření škol a školských zařízení bude probíhat distanční výuka. Všechny potřebné informace obdrželi, resp. obdrží všichni žáci a jejich zákonní zástupci přes informační systém škola on-line a záležitosti distanční výuky budou probíhat prostřednictvím www.office.com  -(„teams“) tak, jak jsme prezentovali  již s předstihem v pravidlech pro distanční výuku.                                                                                                                                                        

Škola bude od 14. října do 30. října 2020 pro žáky i veřejnost uzavřena. Pro vyřizování bezodkladných záležitostí týkajících se vzdělávání dětí  a žáků využívejte prosím přednostně bezkontaktního způsobu (telefon, elektronická komunikace) a to ve všední dny v době od 8:00 do 12:00 hodin. Pro tzv. ošetřovné nebyla ještě stanovena přesná pravidla, vyčkejte tedy prosím s vyřizováním do doby, než pravidla budou.                                                                                                                                                                       

Myslím, že si všichni uvědomujeme, že tato situace není pro nikoho zúčastněného jednoduchá, a tak zdvořile žádám všechny naše žáky a jejich zákonné zástupce, aby pravidelně sledovali všechny dostupné informační zdroje a hlavně, aby s přístupovými údaji k systémům škola on-line a www.office.com  zacházeli odpovědně a zbytečně nezatěžovali pracovníky školy s žádostmi o vygenerování nových hesel za ta zapomenutá nebo ztracená.                               

Děkujeme za pochopení.                                                      

                                                                                               Jan Peterka, ředitel školy