Rozvrh žáků určený pro distanční výuku

Dodatek k pokynům k distanční výuce.

Distanční výuka je pro žáky povinná. To znamená, že každý žák má povinnost spolupracovat na plnění úkolů se svými vyučujícími. Výuka bude organizována formou videokonferencí podle nově vytvořeného rozvrhu, který je zveřejněn spolu s tímto článkem a platí pro hlavní předměty – matematika, český jazyk a cizí jazyk. V uvedeném čase je třeba, aby žák byl připraven připojit se ve své skupině k on-line výuce podle technických možností rodiny. Připojení je možné formou obrazu, zvuku nebo textových zpráv.  V ostatních předmětech zasílají vyučující, dle předchozí domluvy, úkoly elektronickou formou pomocí platformy  teams . Nemůže-li žák z nějakého důvodu plnit úkoly on-line výuky (nemoc, jiná indispozice), je zákonný zástupce žáka  povinen  omluvit  absenci  žáka na výuce podle známých pravidel uvedených ve školním řádu.  K omlouvání absencí bude využíváno především portálu skolaonline. Při nedostatečných  technických možnostech v rodinách je možné využít nabídky  obecních úřadů, které nabízí zdarma on-line připojení pro své občany přímo na obecních úřadech nebo v obecních knihovnách.

                                                                                                              Jan Peterka, ředitel školy