Dodatečné informace k provozu školy od 30. 11. 2020.

I přes  zasílání informací předem domluvenou komunikační cestou považuji za nutné  připomenout několik důležitých informací.                                                                                                                                  

1. Od 30. 11. 2020 budou ve škole na prezenční výuce přítomni žáci prvního stupně základní školy, deváté třídy  a z druhého stupně pak žáci tříd 6. a  7.B . Třídy 7.A a 8. se  zapojí do prezenční výuky od  7.12.2020).

2. V provozu školní družiny dochází k těmto úpravám :

- ranní družina prozatím nebude otevřena

- mimořádně místo stávajících tří oddělení budou otevřena čtyři oddělení  pro žáky tříd I.,II.,III. a IV. s upravenou  (zkrácenou) délkou provozu (viz. zpráva na škola on-line, kterou si ze 166 oslovených zákonných zástupců  od středy 25.11.2020 do pátku 27.11.2020 přečetlo  14)

- pro žáky nejstaršího ročníku prvního stupně školní družina prozatím nebude (pravidlo o dodržování homogenity skupiny)

3. Z důvodu omezení kontaktů mezi žáky z různých tříd dochází k organizačním změnám příchodu žáků do školy. Tyto organizační pokyny obdrželi všichni žáci jejich zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci přes škola on-line v pátek 27.11.2020.

 

                                                                                                             Jan Peterka, ředitel školy