Volba nové školské rady.

V měsíci prosinci 2020 uplyne funkční období stávající školské rady, která pracovala od svého zvolení dne 4.12.2017 ve složení :

předseda – pan Bohuslav Bernard, členové : Jiří Čada, Hana Koledová.

Termín konání nových voleb včetně termínu podávání návrhu kandidátů na člena školské rady bude podle aktuální situace v ČR (nouzový stav zatím do 23.12.2020) a doporučení MŠMT č.j. MSMT-40610/2020-1 (viz příloha) upřesněn na stránkách školy dne 11.1.2021. 

Při volbách se postupuje podle Zákona č. 561/2004, Školský zákon a platného volebního řádu z 10.11.2005.

                                                                                   Jan Peterka, ředitel školy