Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku