Volba nové školské rady – díl II.

Dne 17.12.2020 jste se dozvěděli základní informace o volbě nové školské rady na ZŠ Božice. Vzhledem  k přetrvávajícímu nouzovému stavu v ČR a stávajícím opatřením nelze zatím přesně stanovit termín voleb, ale můžeme učinit  další logické kroky k přípravě voleb, kterými jsou : podání návrhů na kandidáty do voleb a prověření zájmu navržených kandidátů o kandidaturu.                                                                                                                       

V termínu od 14.1.2021 do 22.1.2021 můžou všichni zákonní zástupci současných žáků ZŠ Božice, a také pedagogičtí pracovníci školy, podávat  návrhy kandidátů na člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků, resp. pedagogických pracovníků školy. Za současné situace se jeví jako nejlepší způsob podávání návrhů na člena školské rady bezkontaktně za využití elektronické komunikace (info@zsbozice.cz ).

V následujícím týdnu bude prověřen zájem u navržených kandidátů.                                                                    

Jakmile skončí nouzový stav v ČR, resp. omezující opatření, lze podle  dokumentu MŠMT č.j.: MSMT-40610/2020-1 do 3 měsíců volby do školské rady uskutečnit. Přesný termín bude včas zveřejněn na stránkách školy.

                                                                                           Jan Peterka, ředitel školy