Informace k přihláškám na střední školy

 V 1. kole si vycházející žáci podávají 2 přihlášky, termín odevzdání je do 1. 3. 2021. Tisk přihlášek zajistím a napíši Vám, kdy budou nachystány. Sledujte webové stránky středních škol, najdete zde informace a kritéria k přijímačkám, školy by vše měly zveřejnit do 31. 1. 2021. 
Petra Polínková, výchovný poradce