Pověřenec GDPR

Správce, "název školy" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR"). Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává  pan JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

1.       ID datové schránky kz73igd

 

2.       adresa sídla: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1

 

3.       telefonní číslo: +420 703 142 855.

 

4.       e-mail: gdpr@jakubkriz.cz