Online beseda pro 1. třídu

Po dobrých zkušenostech z loňského školního roku jsme se s paní učitelkou Mgr. Lenkou Károvou rozhodly zapojit i letošní prvňáky do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt vyhlašuje každoročně Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP, jeho cílem je podpora čtenářství u začínajících čtenářů. Jedná se o spolupráci mezi školou a knihovnou. Během školního roku knihovna uspořádá pro prvňáky dle možností několik akcí, na konci školního roku je projekt završen slavnostním pasováním prvňáků na čtenáře a předáním knihy, která je pro tuto příležitost speciálně vydána.

Letošní prvňáčci dosud neměli kvůli koronavirovým opatřením možnost přijít s paní učitelkou na besedu do knihovny, proto jsem za nimi docházela do jejich třídy. Poprvé to bylo před Vánocemi s knížkou Vánoční tramvaj od Daniely Krolupperové a podruhé v únoru s Katkou a klokanem ze šuplíku od Lenky Rožnovské.

K dalšímu setkání již, bohužel, nemohlo z důvodu distanční výuky dojít. Po domluvě s paní učitelkou Károvou a mém zaškolení do obsluhy Microsoft Teams, za což paní učitelce velmi děkuji, jsem překonala svoje obavy ze zvládnutí techniky potřebné k online spojení. Ve čtvrtek 25. 3. se proto mohla uskutečnit první online beseda v historii knihovny.

Děti z 1. třídy byly rozděleny do dvou skupin tak, jak jsou zvyklé při distanční výuce. Proběhly tedy dvě stejné besedy pro různé skupiny žáků. V úvodu jsem využila příležitost a seznámila prvňáky s knihovnou alespoň prostřednictvím fotografií. Při povídání o žánrech dětských knih, které si dětští čtenáři mohou v knihovně vypůjčit, jsme si zopakovali číslice. Pro besedu jsem tentokrát vybrala titul Terezka a ušáček od Věry Hudáčkové Barochové. Povídali jsme si o holčičce Terezce a o tom, jak pečuje o svého králíčka Myšponíka. Děti se ochotně zapojovaly a odpovídaly na otázky. Potom jsme si společně s využitím webkamery vyrobili králíčkovou záložku do knížky. Na závěr jsem děti vyzvala, aby nakreslily obrázky nebo vyrobily výrobky a poslaly je na fotografii nebo osobně přinesly do knihovny. Na děti za to v knihovně čeká drobná odměna.

Ráda bych pochválila všechny zúčastněné prvňáky za hezkou spolupráci při besedě. Přestože se online beseda povedla, pevně s paní učitelkou doufáme, že příští setkání dětí s knihami proběhne již přímo v knihovně, nebo alespoň ve školní třídě, kam za nimi budu moci přijít.

 

Ing. Jiřina Šebková, Městská knihovna Hostomice

knihovna@hostomice.cz, www.knihovnahostomice.cz