On-line třídní schůzky 24.11.2021

Třídní schůzky on-line se uskuteční ve středu 24.11. 2021 od 17 hod. přes žákovské profily aplikace MS Teams.

Rodičům budou prostřednictvím třídních učitelů sděleny informace týkající se prospěchu a chování žáka, organizační informace, atd.

Pokud rodič bude potřebovat mluvit i s jiným vyučujícím, kontaktuje ho prostřednictvím Bakalářů, sjedná si s ním schůzku (osobně či on-line).

Informační on-line schůzka pro rodiče devátých tříd ohledně výběru střední školy a podání přihlášek proběhne tentýž den od 16.30 hod. - též přes žákovské profily MS Teams. Schůzky se zúčastní pracovnice Úřadu práce Beroun.