On-line třídní schůzky 21.4.2021

Třídní schůzky on-line se uskuteční ve středu 21.4. 2021.

Oba stupně se budou řídit dle konkrétních pokynů třídního učitele (čas, forma).

Pro třídní schůzky on-line se využijí žákovské profily.