PROVOZ ŠKOLY OD 3.5. 2021

Na základě změny MO vlády nastoupí v pondělí 3.5. do školy i žáci 2. stupně v režimu střídavého vyučování.

 

Prezenční výuka (ve škole):
Celkově půjde o žáky těchto tříd: 2., 5.A, 5.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B (sudý týden, resp. od 3.5.).

 

Hygienická opatření, jako doposud, změna pouze:

Testování Atg testy

1. stupeň – 1x týdně (pondělí)

2. stupeň – 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

 

Distanční výuka:

V sudém týdnu (resp. od 3.5.) se jedná o žáky těchto tříd: 1., 3., 4., 6.A, 6.B, 9.A., 9.B 

(lichý týden, resp. od 10.5.).

 

Distanční výuka (z domova 1. stupeň):

Rozvrh jako v posledních 14 dnech (dle distanční výuky a pokynů TU).

 

Distanční výuka (z domova 2. stupeň):

Žáci 2. stupně se budou vzdělávat vzdáleně, především formou zasílaných materiálů. Dosavadní distanční rozvrh lze považovat za bezpředmětný a platí rozvrh jako při prezenční výuce, jednotliví vyučující sdělí žákům předem informace a materiály na daný týden distanční výuky.