Informace k testování

Od 31.5.2021 probíhá na naší škole testování pomocí PCR testů.
V případě pozitivního výsledku budou rodiče neprodleně informováni, v opačném případě je test negativní.