Zeměpisně - historická vycházka 6. tříd

Konec května byl ve znamení deštivých dnů, přesto jsme s žáky 6. tříd absolvovali vycházku do okolí Hostomic. Naše cesta vedla z Hostomic přes Bezdědičky do Běštína. Odtud jsme se po turistické cestě vrátili zpět do Hostomic. Cesta dlouhá 12 km nám velice rychle ubíhala, neboť jsme během ní plnili úkoly a hráli hry na stmelení kolektivu. 

Přestože jsme se ke škole vraceli již za doprovodu deště, vycházka se nám líbila.

Mgr. D. Fatková, Mgr. K. Kroupová