Pasování prvňáků na čtenáře

Dne 8. 6. 2021 proběhla v 1. třídě beseda se spisovatelkou Dankou Šárkovou o její knížce pro děti Alenka a Krakonoš. Následně děti složily slib rytíře Řádu čtenářského a byly pasovány na čtenáře. Od paní knihovnice Jiřiny Šebkové obdržely pamětní list a knihu.

Akce se dětem líbila a doufám, že ve spolupráci s místní knihovnou a paní knihovnicí budeme pokračovat i nadále.

Mgr. L. Kárová