Peer akce – čtenářská gramotnost

V polovině června připravili žáci 9. ročníků v hodinách českého jazyka zajímavou činnost pro žáky 1. – 4. třídy. Ve dvojicích vytvořili časopisy s krátkými zajímavými texty,  doplňovačkami, přesmyčkami, bludišti, osmisměrkami, hádankami, rébusy a nejrůznějšími hlavolamy. Text doplnili kresbou. Mladší žáci pod vedením deváťáků ve skupinkách texty četli, řešili úkoly. Žáci 9. tříd si tak ověřili, zda jimi vymyšlené úlohy byly srozumitelné a přiměřené.

Za své výkony dostaly děti drobné odměny. Peer akce se vydařila.

                                                                                                                                     Mgr. J. Kordulová