ŠERPOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD

V úterý 29. 6. 2021 se žáci 9. tříd ZŠ P. Lisého slavnostně rozloučili s povinnou školní docházkou. Slavnostní projev k vystupujícím žákům a jejich rodičům pronesl starosta Vít Šťáhlavský, ředitel ZŠ Ing. Eduard Polách, třídní učitelé Ing. Miroslav Adámek, Mgr. Aneta Šimonová a Mgr. Lucie Chylíková.

Absolventům byly předány šerpy a květiny. Přejeme jim, aby jejich vykročení do života bylo úspěšné. Hodně štěstí!