Kroužky

 Výuka hry na hudební nástroje -  manželé Váškovi.

Chovatelský kroužek - pan učitel Bašek.

Paleontologický kroužek - pan ředitel Polách.

Šachový kroužek - pan Budil.

Obecná gymnastika - paní učitelka Hoffmannová.