Školní kolo recitační soutěže

V pátek 24. února se konalo školní kolo recitační soutěže 4. a 5. ročníků. Z třídních kol postoupilo celkem 15 žáků.
Na 1. místě se umístil Alex Sowe z 5.B, na 2. místě Gábina Jínová ze 4.A. O třetí místo se dělila Vanesa Zámostná ze 4.B a Natali Trníková z 5.A.

Do okresního kola, které se koná 14. března na ZŠ v Lochovicích, postupují první dva žáci. Všem recitátorům patří pochvala za účast a vzornou reprezentaci svých tříd. Postupujícím žákům blahopřejeme a držíme jim palce v okresním kole.

M. Vladyková