Spolupráce s STP

Žáci naší školy pod vedením paní učitelky Moniky Ježkove potěšili 1.12. 2023 členy STP svým předvánočním vystoupením na jejich výroční schůzi. Seniorům se velice líbily rovněž písničky v podání paní učitelky Ivety Veselé. Radost jim udělaly i drobné dárky zhotovené žákyněmi v hodinách VV s paní učitelkou M. Pučelikovou.

Všem patří poděkování!