Školní kolo recitační soutěže

 

 V pondělí 19. února se konalo školní kolo recitační soutěže 4. a 5. ročníků. Z třídních kol postoupilo celkem 12 žáků.
Na 1. místě se umístila Pavlína Hofmanová ze 4. třídy, na 2. Michal Macourek z 5. A . O třetí místo se dělil Filip Kostečka a Lucie Ungermanová ze 4. třídy. Vítězové byli odměněni diplomem a sladkostí. Ani ostatní účastníci školního kola neodešli s prázdnou.

Do okresního kola, které se koná v březnu na ZŠ v Lochovicích, postupují první dva žáci. Všem recitátorům patří pochvala za účast a vzornou reprezentaci svých tříd. Postupujícím žákům blahopřejeme a držíme jim palce v okresním kole.

M. Vladyková