Bakaláři dočasně nefungují, pracujeme na odstranění problému. Z technických důvodů bakaláři nebudou fungovat do konce školního roku. V pondělí bude žákům vydána provizorní žákovská knížka, do které se budou zapisovat aktuální známky a omluvenky.