Třídní učitelé a kmenové třídy pro školní rok 2021/2022

1. třída - přístavba - přízemí - Mgr. L. Kárová

2.třída - stará budova - přízemí - Bc. E. Pacovská

3.třída - přístavba - přízemí - Mgr. Š. Syrová

4.A - přístavba - 2. patro - Mgr. M. Ježková

4.B - přístavba - 2. patro - Mgr. V. Kalátová

5. třída - přístavba - 1. patro - Mgr. M. Vladyková

6.A - stará budova - 2. patro - učebna výtvarné výchovy - Mgr. D. Schmid

6.B - stará budova - přízemí - učebna dějepisu - Mgr. L. Chylíková

7.A - stará budova - 2. patro - učebna matematiky - Mgr. D. Fatková

7.B - stará budova - 1. patro - učebna anglického jazyka - Mgr. K. Kroupová

8.A - stará budova - 2. patro - učebna zeměpisu - Ing. M. Adámek

8.B - stará budova - 2. patro - učebna českého jazyka - I. Veselá

9.A - stará budova - přízemí - učebna cizích jazyků - Ing. H. Hoffmannová

9.B - stará budova - 1. patro - učebna přírodopisu - Ing. J. Bašek